Miljö, klimat och energi

 

Den biologiska mångfalden håller i snabb takt på att utarmas. Växthusgasutsläpp i atmosfären, orsakade av människan, leder till varaktiga klimatförändringar. Många olika typer av miljögifter hotar vår hälsa och miljö. Människan har därför ett ansvar som sträcker sig utanför sin egen person och längre än sin generation. Våra livsmöjligheter i framtiden avgörs av hur väl vi idag klarar att ställa om och börja leva i samklang med det ekologiska systemet. Detta är ett arbete som sker över hela världen och som finns formulerat i de globala hållbarhetsmål som hela världen anslutit sig till.

Nödvändiga transporter måste i så stor utsträckning som möjligt ske med trafikslag, fordon och drivmedel som har liten miljöpåverkan samtidigt som en hög trafikstandard och trafiksäkerhet upprätthålls. Produktionen av grön energi måste öka och insatser måste ske för att förebygga nedskräpning i havet.

Därför vill vi: 

  • Utveckla långsiktiga strategier och riktlinjer för miljö- och klimatarbetet i Tjörns kommun, och inrätta fler strategiska tjänster inom detta område. 
  • Att alla politiska beslut ska föregås av en hållbarhetsanalys i enlighet med de globala målen i Agenda 2030. 
  • Placera ut laddstolpar för bilar på Tjörn. 
  • Succesivt byta ut kommunens tjänstebilar mot eldrivna. 
  • Ta fram en miljöpolicy för resor inom den kommunala förvaltningen som premierar nära eller digitala möten. 
  • Utöka användningen av solceller på kommunala byggnader. 
  • Ta fram en strategi för klimatsmartare upphandlingar inom alla sektorer, samt utveckla möjligheten att ställa sociala krav. 
  • Skapa möjlighet och förenkla för återvinning av balplast och kemikalier från jordbruket på Heås. 
  • Städa stränderna och utveckla en strategi för rena hav kring Tjörn.
  • Undersöka möjligheterna att inrätta ett marint reservat.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: