EKONOMI, NÄRINGSLIV OCH ARBETSLIV

TURISM OCH GRÖNT NÄRINGSLIV

Kommunens ekonomiska hållbarhet är beroende av att vi lyckas arbeta framgångsrikt med både den miljömässiga och den sociala hållbarheten. För att få ekonomisk hållbarhet behöver vi en fungerande och attraktiv arbetsmarknad med tillgång till kompetens, arbetskraft och goda möjligheter till
sysselsättning. En kommun som satsar på att skapa en hållbar arbetsplats. Tjörns näringslivspolicy ska präglas av den gröna omställningen. Vi vill främja etablering av nya företaf som har hållbarhet på agendan. Vi måste också våga investera om vi skall lyckas ställa om.

Miljöpartiet Tjörn vill:

  • arbeta för att fler sociala företag etableras
  • särskilt uppmuntra företag med en hållbarhetsagenda som vill etablera sig på Tjörn
  • uppmuntra medarbetare i att starta intrapenader och personalkooperativ
  • att medarbetare i kommunen skall ha 35 timmar som heltidsmått.
    möjliggöra positivt om ett snitt på minst 2% över tid

Nyheter på TURISM OCH GRÖNT NÄRINGSLIV

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter