Rik fritid

 

Det behövs gott om platser där både barn, ungdomar och vuxna kan mötas och utöva friluftsliv, idrott och kultur.
Satsning på verksamheter som är viktiga för barn och unga kan dessutom innebära stora mänskliga och långsiktiga vinster.

Därför vill vi: 

  • Utveckla möjligheterna för inom- och utomhusträning och rekreation för alla åldrar med smart belysning.
  • Utveckla samarbetet mellan skola och civilsamhälle i syfte att underlätta för barn och unga att delta i fritidsaktiviteter. 
  • Genomföra byggnationen av nytt kulturhus.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: