Samhällsplanering och bostad

Samhällsplanering, välfärdspolitik och bostadspolitik går hand i hand. Det handlar om att skapa möjligheter för oss Tjörnbor att få ihop livets alla delar; med jobb och studier, boende, transporter och fritidsintressen. Det handlar också om bostäder för alla, 
oavsett ålder, socioekonomisk situation eller eventuella funktionsnedsättningar. 
Med resurseffektiv teknik kan vi skapa moderna och attraktiva bostadsområden. Det är viktigt att utnyttja marken bättre, genom att bygga både på bredden och höjden, och på ytor som i dag inte används optimalt.

Grönytor är viktiga för både miljön och människors hälsa, fysisk såväl som psykisk, och måste därför vara en naturlig del av ett samhälle. För att skydda människor, hus och samhällsviktiga funktioner mot de översvämningar som skyfall och ihållande regn kan ge upphov till behöver kommunen mer grönska och öppet vatten.

Därför vill vi: 

  • Utveckla en strategi för gröna detaljplaner, där exempelvis självförsörjning av energi och naturvänliga materialval premieras.
  • Skapa billiga hyresrätter.
  • Utveckla nybyggnation och förtäta kring kollektivtrafikstråk. 
  • Underlätta för Tjörnborna att hyra ut rum och hus, året runt.
  • Skapa levande samhällen året runt i samverkan med näringslivet och civilsamhället. 
  • Anlägga minst en våtmark för att hantera stora regnmängder och öka biotopmångfalden.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: