Transport, kommunikation och tillgänglighet

En god stadsplanering underlättar för stadens invånare att göra ekologiskt hållbara val. Människor ska med lätthet kunna röra sig till fots och med cykel och ha tillgång till ett väl utbyggt kollektivtrafiknät. Cykelvägar är inte bara positivt för oss invånare, utan kan även användas av den växande skara naturturister som varje år kommer till Västsverige och Tjörn.

Därför vill vi: 

  • Bygga ut cykelbanor på hela Tjörn. 
  • Förbättra belysningen på befintliga och nya cykelbanor och gångbanor.
  • Utveckla kollektivtrafiken i samverkan med Västtrafik. 
  • Skapa en infrastruktur för att främja grön turism. 
  • Gör kommunala transporter klimatsmarta.

   

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: