Turism och grönt näringsliv

Ett fungerande samhälle bygger på välfärd, utveckling och högkvalificerade jobb i hela landet. Den snabba urbaniseringen innebär utmaningar för både stad och landsbygd. Investeringar i natur- och kulturmiljövård samt utveckling av modern ekoturism kan ge många gröna jobb på landsbygden. En levande landsbygd erbjuder dessutom attraktiva livsmiljöer med närhet till friluftsliv och rekreation.

Därför vill vi: 

  • Utveckla möjligheterna för cykelturism på Tjörn.
  • Utveckla unika naturområden, exempelvis Brevikskile och Säbykile, till naturnära turistmål. 
  • Utveckla året-runt-turismen.
  • Göra fisketurismen tillgänglig och hållbar.
  • Utveckla havsnäringen, exempelvis gällande alger och musselodlingar.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: