Torsby

Välkommen till  Miljöpartiet de Gröna i Torsby. Kommunens bästa parti. Här kan du läsa om vår politik:

Vi vill göra Torsby Kommun till en hållbar och resurssnål kommun med god omsorg om människor, djur och natur. En framgångsrik kommun som är attraktiv att bo och leva i.

Vi anser att glesbygden är en värdefull  tilllgång som vi vill utveckla genom gröna jobb inom småföretagande, bioenergi, vindkraft och naturturism.

Miljöpartiet Torsby

Kontakt