I Tranås arbetar vi för

  • Tillagningskök och mer ekologisk mat på skolor och äldreboenden 
  • Mindre grupper i förskolan 
  • Biogasmack 
  • Bättre avfallshantering
  • Tranås ska bli en cykelkommun, med bra fungerande cykelinfrastruktur
  • Bättre kommunikationer med tåg och buss
  • Trafiksanering i centrum
  • Kulturhus
  • Att bevara och utveckla Ekmarkspark till en grön oas i stadens centrum för möten, rekreation och lek

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Handlingsprogram