Motioner

Här är de motioner vi lagt i kommunfullmäktige från 2002 fram tills idag

Vill du läsa någon av motionerna i sin helhet kan du klicka på motionen.

2017 - Kommunekolog för en grönare samhällsplanering
2017 - Motion om Ekmarkspark
2017 - Motion om vatten

2015 - Divestera ur fossilindustrin
2015 - Cykling utan ålder
2015 - Demokrati på klarspråk
2015 - Lek i parken

2014 – Studieresor till universitetsorter (finns ännu inte i sin helhet)
2014 – Utreda möjligheten att siktgallra intill vägarna i Tranås kommun
2014 – Motion ang. inrättandet av syn- och hörselinstruktör
2014 – Cykelmotionenbilaga till cykelmotion
2014 - Hbtq
2014 - Främlingsfientlighet

2013 - Idrottsskola

2012 – HPV-vaccinering
2012 - Djurcirkus
2012 – Fast installation av hörslinga/teleslinga i biblioteket
2012 – Inrättande av en kommunal luftpump
2012 - Storgatan
2012 – Trädmotion

2011 – Upphandling av animaliska produkter från djur som inte ätit GMO foder (finns ännu inte i sin helhet)
2011 – Möjlighet att plantera vårdträd som minnesgåva

2010 - Miljöcertifierade lokaler
2010 – Reseresättning för cykel

2009 - Anropsstyrd trafik även för Sommen

2008 - Biogasmack
2008 - Fontänen i Tingshusdammen
2008 - Gång- och cykelvägar
2008 - Skönhetsråd
2008 - LED-ljus som gatubelysning
2008 - Gör Tranås fossilfritt
2008 - Syneresa för fullmäktige
2008 - Inrätta ett föreningsråd
2008 - Transfetter
2008 - Ökad stöd till studieförbunden
2008 - Begravningsplats för sällskapsdjur
2008 - Mikrolån
2008 - Övergångsställen på cykelbanor
2008 - Genomför miljömålsrådets förslag
2008 - Bibliotekstjänster för hela Tranås
2008 - Gratis advokatjour
2008 - Vegetarisk skolmat

2007 - Koldioxidneutrala transporter
2007 - Skejtpark
2007 - Rätten att få läsa upp sin motion
2007 - Upphandla rättvisemärkt
2007 - Bevara åkermarken
2007 - Sopor och biogas
2007 - Fri sjukvårdsrådgivning åt kommunens anställda
2007 - Inrätta ett klimatsekretariat

2006 - Restsubstanser i dricksvattnet
2006 - Miljöfordon
2006 - Tung trafik på Storgatan
2006 - Ökad HBT-kompetens

2005 - Ge ej fossilbränsledrivna fordon gratis parkeringsplats
2005 - Social öppenvård
2005 - Öka andelen ekologisk mat från kommunens kök
2005 - Se över färdtjänsten
2005 - Bokpåsar i förskolorna
2005 - Nämndplatser
2005 - Villkorat föreningsbidrag

2004 - Attraktiv förskola
2004 - Avidentifiering av arbetsansökningar
2004 - Alkolås i kommunens fordon

2003 - Motionsrätt för alla

2003 - 3-3 systemet
2003 - Alkolås-bilbälten
2003 - Biogas
2003 - Cities for peace
2003 - Eco driving
2003 - Energibesparing
2003 - Strandskydd
2003 - Vårdguide
2003 - Social öppenvård
2003 - Sockennamn

2002 - Eco driving

2002 - Barns rörelse
2002 - Elektromagnetisk strålning
2002 - Familjecentral i Tranås
2002 - Lätt svenska
2002 - Ungdomstaxa med Länstrafiken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: