Gröna framgångar 2010-2014

Gröna framgångar 2010-2014

Visst har Miljöpartiet lyckats påverka kommunen i en grönare riktning sedan förra valet.
Föregående mandatperiod då vi satt med i Majoritetsstyret i Trnås har vi bland annat byggt skate/BMX-parken vid Gillet, infört öppna nämndsammanträden, anställt en klimatstrateg, installerat cykelpump vid stationen, förbjudit tung genomfartstrafik på storgatan, öppnat familjecentralen, sänkt barnantalet i förskolegrupperna, höjt stödet till studieorganisationerna, öppnat fritidsgården Epic, installerat hörslinga på biblioteket, ökat skyddet för våra större träd, satt skyltar vid planteringarna i Ekmarkspark, arbetat fram en fantastisk kostpolicy, infört mål om att göra kommunen fossilfri till 2020 och mycket mera.

Vårt mål är att Tranås kommun ska bli grönare och stå bättre rustat inför kommande klimatförändringar.

Vi är inget höger- eller vänsterparti, vi är ett grönt parti. Därför går vi till val själva. Föregående mandatperiod hade vi ett samarbete med alliansen. Den här mandatperioden står vi på egna ben, vi kommer att göra allt som står i vår makt för att främlingsfientliga partier inte ska få något inflytande när det gäller de frågorna i vår kommun. En röst på oss är en röst på ett grönare Tranås och vi kommer att hitta de samarbeten där vi kan få mest gehör för våra frågor.

Matilda Forsärla, gruppledare för miljöpartiet de Gröna i Tranås

Nyheter på Gröna framgångar 2010-2014

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter