Handlingsprogram

Handlingsprogram

  • Tillagningskök och mer ekologisk mat på skolor och äldreboenden 
  • Mindre grupper i förskolan 
  • Biogasmack 
  • Bättre avfallshantering
  • Tranås ska bli en cykelkommun, med bra fungerande cykelinfrastruktur
  • Bättre kommunikationer med tåg och buss
  • Trafiksanering i centrum
  • Kulturhus
  • Att bevara och utveckla Ekmarkspark till en grön oas i stadens centrum för möten, rekreation och lek

Nyheter på Handlingsprogram

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter