Motioner

Motioner

Här är de motioner vi lagt i kommunfullmäktige från 2002 fram tills idag
Vill du läsa någon av motionerna i sin helhet kan du klicka på motionen.

2017 – Kommunekolog för en grönare samhällsplanering
2017 – Motion om Ekmarkspark
2017 – Motion om vatten

2015 – Divestera ur fossilindustrin
2015 – Cykling utan ålder
2015 – Demokrati på klarspråk
2015 – Lek i parken

2014 – Studieresor till universitetsorter (finns ännu inte i sin helhet)
2014 – Utreda möjligheten att siktgallra intill vägarna i Tranås kommun
2014 – Motion ang. inrättandet av syn- och hörselinstruktör
2014 – Cykelmotionenbilaga till cykelmotion
2014 – Hbtq
2014 – Främlingsfientlighet

2013 – Idrottsskola

2012 – HPV-vaccinering
2012 – Djurcirkus
2012 – Fast installation av hörslinga/teleslinga i biblioteket
2012 – Inrättande av en kommunal luftpump
2012 – Storgatan
2012 – Trädmotion

2011 – Upphandling av animaliska produkter från djur som inte ätit GMO foder (finns ännu inte i sin helhet)
2011 – Möjlighet att plantera vårdträd som minnesgåva

2010 – Miljöcertifierade lokaler
2010 – Reseresättning för cykel

2009 – Anropsstyrd trafik även för Sommen

2008 – Biogasmack
2008 – Fontänen i Tingshusdammen
2008 – Gång- och cykelvägar
2008 – Skönhetsråd
2008 – LED-ljus som gatubelysning
2008 – Gör Tranås fossilfritt
2008 – Syneresa för fullmäktige
2008 – Inrätta ett föreningsråd
2008 – Transfetter
2008 – Ökad stöd till studieförbunden
2008 – Begravningsplats för sällskapsdjur
2008 – Mikrolån
2008 – Övergångsställen på cykelbanor
2008 – Genomför miljömålsrådets förslag
2008 – Bibliotekstjänster för hela Tranås
2008 – Gratis advokatjour
2008 – Vegetarisk skolmat

2007 – Koldioxidneutrala transporter
2007 – Skejtpark
2007 – Rätten att få läsa upp sin motion
2007 – Upphandla rättvisemärkt
2007 – Bevara åkermarken
2007 – Sopor och biogas
2007 – Fri sjukvårdsrådgivning åt kommunens anställda
2007 – Inrätta ett klimatsekretariat2006 – Restsubstanser i dricksvattnet
2006 – Miljöfordon
2006 – Tung trafik på Storgatan
2006 – Ökad HBT-kompetens

2005 – Ge ej fossilbränsledrivna fordon gratis parkeringsplats
2005 – Social öppenvård
2005 – Öka andelen ekologisk mat från kommunens kök
2005 – Se över färdtjänsten
2005 – Bokpåsar i förskolorna
2005 – Nämndplatser
2005 – Villkorat föreningsbidrag

2004 – Attraktiv förskola
2004 – Avidentifiering av arbetsansökningar
2004 – Alkolås i kommunens fordon

2003 – Motionsrätt för alla

2003 – 3-3 systemet
2003 – Alkolås-bilbälten
2003 – Biogas
2003 – Cities for peace
2003 – Eco driving
2003 – Energibesparing
2003 – Strandskydd
2003 – Vårdguide
2003 – Social öppenvård
2003 – Sockennamn

2002 – Eco driving

2002 – Barns rörelse
2002 – Elektromagnetisk strålning
2002 – Familjecentral i Tranås
2002 – Lätt svenska
2002 – Ungdomstaxa med Länstrafiken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter på Motioner

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter