Grönt samhällsbygge

Grönt samhällsbygge

Trosa kommun har en snabbt ökande befolkning och det ställer nya krav på samhällets service, skolor och omsorg. Samtidigt är det en utmaning för miljön, energiåtgången, VA och renhållning i kommunen vilket måste prioriteras hållbart. MP vill inte bygga mer vägar utan underhålla de vägar som finns. MP vill värna natur och hav i vårt vackra unika kustlandskap.

Miljöpartiet vill

Människor ska söka sig till Trosa kommun för att vi är föregångare på att bygga ekologiskt och hållbart i hela samhällsplanen. 

Trosa MP:s gröna förslag 2019-2022:

 • Nya förskolor byggs i god tid och med hållbarhet. Kooperativ och ideella initiativ uppmuntras
 • Planer för nya äldre och trygghetsboenden i både Vagnhärad och Trosa påbörjas. Kooperativ och kollektivhus uppmuntras.
 • Solberga i Vagnhärad tar form som en ekologisk mönsterstadsdel och inspireras av de senaste idéerna inom hållbart samhällsbygge.
 • Integrationen av nyanlända invånare från andra länder får hög prioritet, kompetens och resurser.
 • Den planerade vägen ”Infart västra Trosa” stoppas och utbyggnad i västra Trosa får låg prioritet. Genomfarterna i Trosa kan breddas och trafiksäkras.
 • En ny bro till Edanö utreds och vägnätet på Edanö blir kommunalt. En säker bro med gång och cykelväg prioriteras.
 • EKO-stopp vid E4-an, med biogas, snabbladdning, fossilfria bränslen och ekologisk snabbmat, är med i alla planer och får en central placering i Vagnhärad. Plats för samåkning och omlastning ingår.
 • Kommunen tar aktiv del i att producera energi. Solceller på alla kommunala byggnader. Ett eget vindkraftverk kan byggas samt kommunens övertagande av fjärrvärmen.
 • Reningsverket flyttas och byggs nytt med moderna metoder som räcker för lång tid framåt.
 • Bilfria centrum i Vagnhärad och Trosa ska åstadkommas med nya och moderna trafik- och parkeringslösningar.
 • Kollektivtrafiken moderniseras och anpassas till människors behov, med bland annat mindre fordon, anropstrafik och tåganpassning. Bygget av Ostlänken med station i Vagnhärad får allt stöd det behöver.

Nyheter på Grönt samhällsbygge

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter