Infart Västra Trosa

Infart Västra Trosa

Miljöpartiet har varit motståndare mot förbifarten i alla instanser i många år. Den planerade vägen är nu omdöpt till ”Infart västra Trosa” och vi föreslår att planeringen stoppas och utbyggnad i västra Trosa får låg prioritet. Genomfarterna i Trosa kan breddas och trafiksäkras.

Nyheter på Infart Västra Trosa

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter