Reningsverk

Reningsverk

MP har tagit kampen för byggandet av nytt reningsverk alltsedan 2010.
Det nuvarande reningsverket vid hamnen i Trosa har inte tillräcklig kapacitet, utan läcker i toppar ut otillåtna mängder närsalter i stadsfjärden! Genom dispens har man lyckats hålla genomsnittet på tillåtna nivåer 2013. Vi vill se en mer permanent lösning med mycket mindre utsläpp av kväve och fosfor i vår stadsfjärd!

Nyheter på Reningsverk

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter