Valprogram 2022

Valprogram 2022

Vårt valprogram håller på att växa fram. Vi är öppna för medborgares förslag.
Klimat och miljö väntar inte. Allt från hav till atmosfär ska värnas med en livsstil för jordens hållbarhet. Miljöpartiets (MP) politik i kommunen vill underlätta hållbara val.

Hållbar samhällsplanering

Trosa kommun har en snabbt ökande befolkning och det ställer nya krav på samhällets service, skolor och omsorg. Samtidigt är det en utmaning för miljön, energiåtgången, VA och renhållning i kommunen vilket måste prioriteras hållbart. MP vill inte bygga mer vägar utan underhålla de vägar som finns. MP vill värna natur och hav i vårt vackra unika kustlandskap.

Tag gärna kontakt med oss: trosa@mp.se eller www.mp.se/trosa

Gruppledare: Maria Arman, maria.arman@mp.se

 

Nyheter på Valprogram 2022

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter