Värdig äldreomsorg

Äldre och anhöriga ska få stöd och känna trygghet – behoven ska styra.

Vi vill se större valfrihet för de som vill bo kvar hemma eller flytta till äldre-, trygghets- och parboenden. Maten ska vara god, näringsrik och helst tillagas på plats. Fler hälsofrämjande mötesplatser för samvaro, utövande och upplevelse av natur, kultur och fysisk aktivitet behövs. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: