God omsorg för våra äldsta och de som behöver extra stöd

God omsorg för våra äldsta och de som behöver extra stöd

God omsorg för våra äldsta och de som behöver extra stöd

Det blir fler och fler äldre i Tyresö och hur friskt och fritt livet utvecklas på äldre dagar är till stor del beroende av varje persons boendesituation. Alla personer ska kunna välja mellan att bo hemma länge eller flytta till ett annat boende. De äldreboenden som kommunen erbjuder ska upplevas som hemtrevliga, stimulerande och trygga. Oavsett boendeform ska äldre erbjudas ett rikt kultur- och fritidsliv och möjlighet till träffpunkter.

Alla personer oavsett funktionsvariation ska kunna leva ett gott liv och ha möjlighet att påverka beslut som rör vardagen. Personer som har rätt till stöd enligt LSS ska erbjudas en daglig sysselsättning som är meningsfull, rolig och utvecklande.

En viktig fråga för Miljöpartiet i Tyresö är att stärka möjligheten till mötesplatser för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

 • Minskad isolering bland äldre:
  Erbjud fler boendeformer som inte är biståndsbedömda för att bryta isolering hos äldre personer som kan bo hemma, men som har svårt att ta sig ut.
 • Mångfald av aktörer:
  Säkerställ tillgången till kommunala vård- och omsorgsalternativ som ett alternativ till privata vårdgivare.
 • Mer kultur för äldre:
  Kommunen bör stärka kulturutbudet för äldre, både generellt och för äldre på särskilda boenden.
 • Djur på äldreboenden:
  Erbjud djur, som till exempel vårdhundar på återkommande besök på äldreboenden för ökad trivsel och meningsfullhet.
 • Utveckla verksamheten med träffpunkter:
  Verksamheten som kallas Kopp och själ ska utvecklas för att ge ytterligare möjligheter till mötesplatser för äldre.
 • Mötesplatser för personer med intellektuell funktionsnedsättning:
  Öppna fler träffpunkter för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
 • Utbildning och stöd kring digitala verktyg:
  Samhället digitaliseras i allt högre grad, både informationsflöden, samhällsservice och välfärdsfunktioner. Vi vill erbjuda utbildning till äldre som är ovana eller osäkra vid användning av digitala verktyg, exempelvis i samarbete med frivilligorganisationer, för att främja inkludering.
 • Öppen förskola för barn med särskilda behov:
  Vi vill erbjuda en verksamhet som riktar sig till barn med särskilda behov så att föräldrar och barn i liknande situationer kan mötas och få stöd.

Nyheter på Äldrepolitik

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter