Biltrafik

Biltrafik

Vi prioriterar framkomligheten för de mest effektiva och miljövänliga trafikslagen: gång, cykel och kollektivtrafik. När fler reser kollektivt eller cyklar använder vi gatorna mer effektivt, så att nyttotrafik och den som behöver köra bil slipper fastna i bilköer. När färre behöver en egen bil kan vi också bygga bostäder eller anlägga parker där det tidigare var parkeringar. Bilar och lastbilar ska köras på el eller förnybara bränslen istället för fossila bränslen.

  • Ökad trafiksäkerhet:
    Sänk hastigheten på vissa vägar, för minskat buller och färre trafikolyckor.
  • Fler laddplatser för elbilar:
    När fler och fler skaffar elbil måste laddplatser finnas. Kommunen kan både sätta upp egna laddplatser och underlätta för andra att göra det.
  • Skapa möjligheter för bilpool i kommunen:
    Stötta och uppmuntra hyresvärdar och bostadsrättsföreningar som vill satsa på smarta mobilitetslösningar. Vi vill också att kommunens egna fordon ska ingå i en bilpool.

Nyheter på Biltrafik

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter