Elevernas arbetsmiljö

Elevernas arbetsmiljö

Att satsa på barn och unga är den viktigaste investeringen ett samhälle kan göra. Barnens utemiljöer och den mat som serveras till dem ska hålla hög kvalitet. Under den senaste mandatperioden, under ledning av Miljöpartiet har Tyresö uppmärksammats för att kraftigt ha ökat andelen ekologisk mat i verksamheterna, samt mottagit pris från KRAV som årets ekologiska förebild. Med 51 procent ekologiska inköp är Tyresö nu på plats 13 av 290 kommuner.

Det är fortsatt viktigt att kommunen prioriterar satsningar på skolan som stöds av forskning och som tydligt bidrar till social och ekologisk hållbarhet.

 • Giftfria förskole- och skolmiljöer:
  Tyresös förskolor och skolor ska vara fria från skadliga kemikalier.
 • Ekologisk mat:
  Tyresös måltider ska vara av hög kvalitet och bidra till en hållbar planet. Vi vill öka andelen ekologisk mat till 60 procent.
 • Vi ska utveckla våra skolgårdar och utemiljöer ytterligare:
  Våra barn och unga ska ha en utemiljö som skapar trygghet och bidrar till lärande. Vi vill se fler skolträdgårdar och ytor för lek och lärande. Vi vill se en stor andel icke-hårdgjord yta och naturmaterial ska vara förstahandsvalet för lekytor och redskap.
 • Rörelse i skolan:
  Vi vill uppmuntra till mer rörelse både i skolan och på vägen från och till skolan.
 • Levande skolbibliotek:
  Vi vill tillsätta mer resurser för att utveckla skolbiblioteken – en bokhylla är inte ett bibliotek. Vi vill öka antalet skolbibliotekarier.

Nyheter på Barn och skola

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter