Energieffektivisering, förnybar energi, återvinning och cirkulär ekonomi

Energieffektivisering, förnybar energi, återvinning och cirkulär ekonomi

Vi behöver hushålla med våra gemensamma resurser. Därför vill vi se ett aktivt arbete dels kring energieffektivisering, dels kring omställning till förnybar energi i kommunens verksamheter. Kommunens fastigheter ska enbart ha energi från förnybara källor, och den lokala energiproduktionen ska öka.

Varje år handlar kommunen varor och tjänster för väldigt mycket pengar. Därför är det viktigt att alltid göra inköp med fokus på största möjliga miljö- och samhällsnytta. Vi ska handla ekologiskt, närproducerat och med social hänsyn när det är möjligt.

 • Energieffektivisering:
  Den bästa och billigaste energin är den som inte används. Kommunen ska kontinuerligt arbeta för att minska energianvändningen i kommunens befintliga byggnader.
 • Mer solenergi i Tyresö:
  Solpaneler ska anläggas på alla lämpliga kommunala fastigheter. Kommunen ska aktivt uppmuntra hushållen att installera solenergi.
 • Mer energi- och konsumentrådgivning:
  Utveckla och utöka kommunens klimat- och energirådgivning. Utvidga konsumentrådgivning till att omfatta även cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion.
 • Utveckla återbruk i Tyresö:
  Det ska bli lättare att få, hyra eller köpa återbrukade varor, bland annat genom att utveckla kretsloppscentralen i Petterboda, inrätta fler lokaler för återbruk och införa pop-up återbruk.
 • Minska avfallet i kommunens verksamheter:
  Ge råd och stöd till verksamheterna i att minska avfallet och öka återbruket. Källsortering ska ske inom kommunens alla verksamheter. Vi vill se en intern bytesplats för möbler, kontorsutrustning och liknande i kommunens verksamheter.
 • Ställ höga krav på miljömässig hållbarhet vid offentlig upphandling:
  Till exempel krav på hög kvalitet, reparerbarhet, möjlighet att återbruka och materialåtervinna, inga skadliga ämnen.
 • Alla byggprojekt i kommunen bör ske med krav på livscykelanalys gällande klimat- och miljöpåverkan:
  Miljöanpassade material, återbrukade material och låg energiförbrukning ska främjas.

Nyheter på Cirkulär ekonomi

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter