Ett hållbart och livslångt lärande

Ett hållbart och livslångt lärande

Alla elever har rätt till sin utbildning. Våra elever ska få rätt stöd i rätt tid för att klara skolan hela vägen till studenten. När skolans egna resurser inte är tillräckliga så ska det finnas andra insatser inom kommunen för att säkerställa att våra barn inte ska behöva åka långa sträckor utanför kommunens gränser för att tillgodogöra sig sin utbildning.

Fler funktioner i skolan som avlastar lärarens arbete: Våra lärare ska fokusera mer på undervisning och mindre på administrativa uppgifter. Därför ser vi ett behov av fler skolbibliotekarier, kuratorer och andra viktiga funktioner som skolan och eleverna är i behov av.

 • NPF-säkrad utbildningsverksamhet:
  Gruppen barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) behöver extra stöd och anpassning. Tyresös skolor ska vara NPF-säkra så att majoriteten elever får tillräckligt med stöd i det egna klassrummet.
 • Särskilt stöd till elever som har större behov:
  Alla Tyresös grundskolor ska erbjuda särskilda undervisningsgrupper. Våra kommunövergripande undervisningsgrupper för dem med störst behov av stöd ska fortsätta utvecklas.
 • Utveckla kommunens egna lärstudio med behandling:
  Tyresös lärstudio med behandling som startade hösten 2020 är en viktig verksamhet där skola och socialtjänst samverkar, vi vill utveckla verksamheten och utöka antalet platser.
 • Fritidsverksamhet för barn med särskilda behov:
  Vi vill öppna fritidsverksamhet för barn med särskilda behov.
 • Utökad möjlighet till förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga:
  Vi vill att alla barn ska erbjudas minst 30 timmar per vecka i förskolan.

Nyheter på Barn och lärande

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter