Gång och cykel

Gång och cykel

Vi prioriterar framkomligheten för de mest effektiva och miljövänliga trafikslagen: gång, cykel och kollektivtrafik.

 • Tjugo procent av resorna i Tyresö ska ske med cykel år 2030:
  Nu är det bara ungefär fyra procent, så mycket behöver göras för att nå dit.
 • Utbyggt cykelvägnät – ta plats från biltrafiken om det behövs:
  Cykelbanorna ska vara sammanhängande, i möjligaste mån separeras från både bilar och gående och underhållas väl under hela året. Cykelbanorna ska ha den bredd som behövs för att ge god kapacitet och hög säkerhet.
 • Utvecklad cykelparkering:
  Säker och tillgänglig cykelparkering ska finnas vid våra centrum och knutpunkter för kollektivtrafiken. Även lådcykel ska ha plats att parkera.
 • Mer plats för cykel och gång i centrum:
  Idag domineras gatuutrymmet i Tyresö centrum av bilvägar och parkeringar. Mer plats behövs för cyklande och gående.
 • Trygga gång- och cykelvägar med bra belysning och beskurna buskage:
  Den som tar sig hem på kvällen ska kunna känna sig trygg.
 • Säkra skolvägar:
  Fler barn ska kunna gå och cykla till skolan. Det ska vara en trafiksäker miljö runt våra skolor. Hämtning och lämning med cykel ska underlättas och när det sker med bil ska det anpassas så att riskerna för gående och cyklande minimeras.

Nyheter på Cykel

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter