Meningsfull sysselsättning

Meningsfull sysselsättning

Alla ska ha goda möjligheter att utifrån sina förutsättningar få ett gott arbetsliv. Anställda ska erbjudas bra och trygga anställningsvillkor samt balans mellan arbetsliv och det övriga livet. Möjligheten till arbete är en viktig brottsförebyggande åtgärd, samtidigt som samhället står inför utmaningar med kompetensförsörjning inom välfärdsyrken.

För att erbjuda personer som står långt ifrån arbetsmarknaden en väg in vill vi satsa på arbetsintegrerande sociala företag. Vi vill också arbeta för en inkluderande arbetsmarknad och mot diskriminering. Personer som är nya i Sverige ska ges förutsättningar att snabbt kunna få ett arbete.

 • Fler arbetsintegrerande sociala företag:
  Kommunen ska arbeta systematiskt för att öka antalet arbetsintegrerande sociala företag.
 • Innovationscentrum:
  Utred möjligheten att öppna ett innovationscentrum med fokus på social innovation och hållbart företagande.
 • Stärkt integration:
  Underlätta för personer som är nya i Sverige att snabbt kunna få ett arbete, till exempel genom satsningar på sociala företag och SFI. Fortsätt att utveckla verksamheter som Trappsteget, ett samarbete mellan Tyresö Bostäder och kommunen där nyanlända kvinnor får sysselsättning och utbildning.
 • Arbetsinriktad vuxenutbildning:
  Satsa på yrkesinriktade program som ger fler personer möjlighet att byta yrke. Arbetsinriktad vuxenutbildning är även en nyckel för att fler nyanlända och arbetslösa ska få ett arbete. Vuxenutbildningen är en viktig del i att skapa långsiktighet i landets och kommunens kompetensförsörjning. Samverkan med näringslivet och kommunens egna verksamheter är därför avgörande.

Nyheter på Arbetsmarknad

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter