Stärkt lokaldemokrati

Stärkt lokaldemokrati

Vi vill utveckla den lokala demokratin och möjliggöra att fler medborgare kan komma med förslag på förbättringar och idéer. För oss är det särskilt viktigt att involvera unga.

  • Utveckla Tyresöinitiativet:
    Vi vill ha fler och bättre verktyg för medborgare och medarbetare att komma med förslag om förbättringar och initiativ för att utveckla kommunen. Vi vill se särskilda satsningar på att öka engagemang och delaktighet hos unga. Som ett första steg vill vi att kommunen utreder möjligheter för barn och unga att få en större delaktighet i beslut som fattas.
  • Samråd i fler politiska frågor:
    Likt byggplansprocesser – som i enlighet med plan- och bygglagen förankrar processer med närbo- ende – bör kommunen skapa forum för att engagera kommuninvånare i fler projekt och initiativ som kommunen ansvarar för. Särskilt prioriterat är att involvera medborgare i att lösa klimatkrisen och skapa ett mer hållbart Tyresö.

Nyheter på Lokal demokrati

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter