De små barnen

Miljöpartiet vill

  • Antal barn i varje grupp anpassas efter behov.
  • Bra mat lagad på plats och giftfria miljöer
  • Väl tilltagna utegårdar och god tillgång till naturområden

Under de tidiga barnaåren grundläggs mycket i en människas liv. De resurser som satsas på förskolebarnen är goda investeringar för både individ och samhället i stort. Miljöpartiet satsar på barngrupper som inte är större än att varje barn blir sett och stimulerat utifrån sina behov. Barnen ska inte utsättas för gifter, varken i maten eller i övrigt. De ska stimuleras till såväl dagligfysisk aktivitet som till intellektuell och kulturell utveckling. Det är viktigt att satsa på förskolepersonalen, som har ett så oerhört viktigt och ansvarsfullt uppdrag. Den öppna förskolan behöver prioriteras och utvecklas som en viktig trygghets- och kunskapskälla för många, och som en viktig social gemenskap för föräldrar.  

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: