Demokrati

Medborgardialogen är en viktig pusselbit i demokratin på lokalnivå. Vi vill stärka kommuninvånarnas möjligheter till att påverka politiken genom medborgarpaneler, rådslag och folkomröstningar.

Miljöpartiet vill

  • Stärka medborgardialogen i samband med större beslut
  • Förbättra informationen till medborgarna i aktuella frågor
  • Årlig demokrativecka med till exempel debatter och utfrågningar och en bred aktivitet i skolorna

Skolornas roll är central för demokratin eftersom grunden för kunskap och deltagande i det demokratiska samhället läggs här. Demokratin ska vidare utvecklas genom medborgarpaneler, rådslag och folkomröstningar. I vissa fall kan uppsökande arbete visa sig vara effektivt. Skattepengarna ska fördelas rättvist mellan könen. Alla kommunens verksamheter ska fungera lika bra för alla oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder och för personer med funktionsnedsättning. Det är också viktigt att sörja för tillgängligheten till viktiga platser i samhället.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: