Livskvalitet för äldre

En ny äldreplan har nu antagits av de styrande i kommunen. Men Miljöpartiet kunde inte delta i beslutet.

Trots att det i planen talas om förebyggande insatser saknar vi viktiga grundbultar.  Miljöpartiet anser till exempel att god näringsrik mat är en mycket viktig förebyggande insats, liksom samvaro och aktivitet. Yngre och pigga pensionärer kan ordna för sig för egen maskin. Men en dag kan isolering och ensamhet faktiskt bli ett hälsoproblem. Därför bör både en god måltid per dag i samvaro med andra (med ledsagning dit för dem som behöver), samt aktiviteter, erbjudas alla äldre. Självklart är det meningsfullt också att satsa mer på dagligt livsinnehåll. även för dem med stort omvårdnadsbehov, på våra äldreboenden.

Inte minst behövs satsningar på tillräckligt med personal och bra anställningsvillkor för alla som på olika sätt arbetar inom äldreomsorgen.

En annan angelägen fråga för alla äldre, oberoende av om man bor i eget boende eller inte, är trygg och effektiv sjukvård. Miljöpartiet anser att det finns ett stort behov av att utveckla samarbetet med Landstinget. Vården ska tillgodoses på speciella mottagningar i Bro och Kungsängen, av speciella läkare och annan personal, som kan äldre och äldres sjukdomar.

Anna Norberg

Miljöpartiet de gröna i Upplands-Bro

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: