De små barnen

De små barnen

 

Under de tidiga barnaåren grundläggs mycket i en människas liv. De resurser som satsas på förskolebarnen är goda investeringar för både individ och samhället i stort. Miljöpartiet satsar på barngrupper som inte är större än att varje barn blir sett och stimulerat utifrån sina behov. Barnen ska inte utsättas för gifter, varken i maten eller i övrigt. De ska stimuleras till såväl dagligfysisk aktivitet som till intellektuell och kulturell utveckling. Det är viktigt att satsa på förskolepersonalen, som har ett så oerhört viktigt och ansvarsfullt uppdrag. Den öppna förskolan behöver prioriteras och utvecklas som en viktig trygghets- och kunskapskälla för många, och som en viktig social gemenskap för föräldrar.

Nyheter på De små barnen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter