Demokrati

Demokrati

Medborgardialogen är en viktig pusselbit i demokratin på lokalnivå. Vi vill stärka kommuninvånarnas möjligheter till att påverka politiken genom medborgarpaneler, rådslag och folkomröstningar.

Miljöpartiet vill

Skolornas roll är central för demokratin eftersom grunden för kunskap och deltagande i det demokratiska samhället läggs här. Demokratin ska vidare utvecklas genom medborgarpaneler, rådslag och folkomröstningar. I vissa fall kan uppsökande arbete visa sig vara effektivt. Skattepengarna ska fördelas rättvist mellan könen. Alla kommunens verksamheter ska fungera lika bra för alla oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder och för personer med funktionsnedsättning. Det är också viktigt att sörja för tillgängligheten till viktiga platser i samhället.

Nyheter på Demokrati

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter