Klimat och Miljö

Klimat och Miljö

Klimat- och miljöfrågorna är vår tids stora ödesfrågor. Mycket i vårt sätt att leva påverkar klimat och miljö – till exempel vad vi äter, var vi bygger, hur vi tar hand om mark och natur, hur vi värmer våra hus, transporterar oss och konsumerar.

Miljöpartiet vill

Klimat- och miljöfrågorna är vår tids stora ödesfrågor. Mycket i vårt sätt att leva påverkar klimat och miljö – till exempel vad vi äter, var vi bygger, hur vi tar hand om mark och natur, hur vi värmer våra hus, transporterar oss och konsumerar. Vi ska ta ansvar för hotade miljöer, arter och biologisk mångfald.

Upplands-Bro ska vara en klimatneutral kommun. Det betyder att kommunen minskar sin klimatpåverkan så mycket som möjligt och kompenserar för att neutralisera återstående utsläpp. Kommunen ska satsa på förnyelsebar energi och energibesparingsprogram. Klimat- och miljöpolitiken ska främja klimatsmarta trafikslag och påverka kommunens fysiska planering. Gifter i luft, vatten och mat riskerar vår och våra barns hälsa och måste bort. Våra beslut utgår ifrån en solida- ritet med kommande generationer.

 

Nyheter på Klimat och miljö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter