Kultur och fritid

Kultur och fritid

Kultur- och fritidsaktiviteter är viktiga för människors hälsa och för samhället. Vi vill satsa på kulturskolan, lekparker och en bemannad parklek.

Miljöpartiet vill

Kultur- och fritidsaktiviteter är viktiga för människors hälsa och för samhället. Vi vill satsa på kulturskolan, lekparker och en bemannad parklek. Omsorgen om djur på en 4 H-gård bidrar till mångas väl- mående. Vi värnar våra stränder, fritidsområden och naturreservat. Motionsspår, vandrings- och cykelleder ska skötas och utvecklas. Kul-turhistoriska miljöer ska skyddas och användas på ett sätt som gör det tillgängligt för många att uppleva dem. I Upplands-Bro ska det finnas intressanta aktiviteter för kommuninvå- nare, turister och besökare. Satsningar som också ger arbetstillfällen. 

Nyheter på Kultur och fritid

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter