Tilman D. Thulesius

Tilman D. Thulesius

Vice ordförande i Tekniska nämnden och ersättare i kommunfullmäktige.
Vem är jag?

Född och uppväxt på Gotland på 60-70-talet. Barn till föräldrar från Tyskland. Stort miljöengagemang redan som barn och ungdom. Har en lång karriär i IT och Telekombranschen, nu som Teknisk Säljspecialist. Vid sidan om arbete och familj så ägnar jag mig mycket gärna åt trädgårdsarbete, fotografi, biodling och amatörradio.

Ståndpunkter

Redan som ung djupt engagerad i miljöfrågor. Bland annat tungt engagerad 70-talets kärnkraftsomröstning. Har som målbild att synliggöra dom krafttag som behöver göras för att efterlämna denna världen i ett bättre skick än då jag kom. För mina och andra kommande generationers skull. Det krävs klarsyn och krafttag för att se sanningen i vitögat.

Varför Miljöpartiet?

Miljöpartiet har i alla år då partiet funnits stått min egna åsikter och politiska viljeriktningar närmast. Vi är ett ungt parti, men med lång erfarenhet som visar ansvarstagande, miljö och humanengagemang.  

Nyheter på Tilman D. Thulesius

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter