Tilman Thulesius

Vice ordförande i Tekniska nämnden och ersättare i kommunfullmäktige.

Vem är jag?

Född och uppväxt på Gotland på 60-70-talet. Barn till föräldrar från Tyskland. Stort miljöengagemang redan som barn och ungdom. Har en lång karriär i IT och Telekombranschen, nu som Teknisk Säljspecialist. Vid sidan om arbete och familj så ägnar jag mig mycket gärna åt trädgårdsarbete, fotografi, biodling och amatörradio.

Ståndpunkter

Redan som ung djupt engagerad i miljöfrågor. Bland annat tungt engagerad 70-talets kärnkraftsomröstning. Har som målbild att synliggöra dom krafttag som behöver göras för att efterlämna denna världen i ett bättre skick än då jag kom. För mina och andra kommande generationers skull. Det krävs klarsyn och krafttag för att se sanningen i vitögat.

Varför Miljöpartiet?

Miljöpartiet har i alla år då partiet funnits stått min egna åsikter och politiska viljeriktningar närmast. Vi är ett ungt parti, men med lång erfarenhet som visar ansvarstagande, miljö och humanengagemang.  

Kontakt:

[email protected]
0700-097501