Unga vuxna

Miljöpartiet vill

  • Bygg små miljösmarta hyresrätter med rimliga hyror i kollektivtrafiknära lägen
  • Stärk gymnasieskolans kontakter med högskola och näringsliv
  • Utöka vår gymnasie- och vuxenutbildning med yrkesutbildningar inom trädgård och odling samt andra framtidsyrken

Kommunen ska vara en attraktiv plats att leva på för våra ungdomar. Här ska de få upplevelser, kunskaper och färdigheter som ger goda möjligheter att uppnå sina drömmar. Detta kräver en kvalitativ utbild- ning, varierade kultur- och fritidsverksamheter och goda möjligheter till försörjning. Vi kommer att verka för ett större utbud av hyresrätter, mötesplatser, enkel resväg och särskilda jobbsatsningar för unga. Kulturhuset och Brohuset ska också möta ungas intressen och behov. Miljöpartiet vill verka för att kommunen ska bli bas för lämpliga högskole- och yrkes- utbildningar.   

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: