2024 – Ett avgörande år för klimatet

Vi har precis lämnat 2023 – det varmaste året någonsin uppmätt. Klimatrekord har nåtts gång på gång, med extremvärme och bränder i Europa och enorma problem med översvämningar i Sverige. Forskare och vi i Miljöpartiet har länge varnat för den här utvecklingen. Nu befinner vi oss i en klimatkris.

Det är uppenbart att vi måste göra mer för att kraftfullt minska utsläppen, men också att vi måste anpassa vårt samhälle för att hantera klimatförändringarna som redan är här. Här är Uppsala i framkant. Genom att Miljöpartiet har varit med och styrt har vi kunnat genomföra flera viktiga satsningar för att ställa om kommunen; Minskad genomfartstrafik, fler cykelleder, beslut om spårväg, men även klimatsmarta byggnader där bland annat Rosendal är ett lysande exempel på ett lyckat klimatinitiativ. Men vi har fortfarande mycket kvar att göra för att nå våra ambitiösa klimatmål om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och ett klimatpositivt Uppsala senast 2050.

Både Uppsala och Sverige måste växla upp klimatarbetet. Trafiken, industrin och vår konsumtion är alla områden där omställningen måste gå snabbare. När Miljöpartiet tidigare var med och styrde i regering fanns ett stort nationellt stöd för den lokala omställningen, men med den SD-styrda regeringen är det helt bortblåst. Inte ens regeringens klimathandlingsplan innehöll någon skarp klimatpolitik. Istället är regeringen den första på 20 år som aktivt ökar utsläppen i Sverige och som därigenom även motverkar kommunernas klimatarbete. Med regeringens politik kommer Sveriges klimatmål inte att nås. Det är oerhört allvarligt.

Att trots det säkerställa att vi i Uppsala når våra klimatmål är en oerhört tuff uppgift. Men vi axlar den. Under 2024 kommer vi att kraftfullt arbeta för att minska utsläppen i hela kommunen. Vi har redan ett starkt pågående arbete genom exempelvis Uppsala Klimatprotokoll, där näringslivet, kommunen, universiteten med flera samverkar för att snabbt nå fossilfrihet. Men nu växlar vi upp ytterligare med flera nya åtgärder under året:

  • Genom att ta fram en koldioxidbudget säkerställer vi att klimatpolitiken sätter ramarna för kommunens styrning. Koldioxidbudgeten ska fungera på samma sätt som en ekonomisk budget. Istället för att prioritera mellan åtgärder inom ekonomiska ramar prioriterar vi åtgärder utifrån vad vi får släppa ut för att nå upp till Parisavtalet.
  • Kommunens investeringar ska klimatsäkras och med alla förslag till beslut ska följa en klimatkonsekvensanalys. Det ska vara glasklart vilka effekter politiska beslut får för klimatet.
  • Trafiken ska ställa om. Det är ett underbetyg att Uppsala ligger i botten vad gäller laddpunkter för elbilar. Vi ska snabba på utbyggnaden av infrastruktur för el-laddning och andra hållbara drivmedel. Men att skapa en levande stad kräver också att trafiken i staden minskar, särskilt i centrum. För det krävs fler lösningar för att minska behovet av bilen, exempelvis genom fler pendlarparkeringar och flera trevliga och säkra gång- och cykelvägar runtom i kommunen.
  • Under året siktar vi på att ta första spadtaget för byggandet av spårväg i Uppsala. Detta är en avgörande investering för att kunna skapa ett hållbart Uppsala på både kort och lång sikt.

När Uppsala växer måste vi satsa på transporter som både minskar utsläppen och har tillräcklig med kapacitet för att hantera framtidens behov. Det gör spårvägen.
Med en regering som vänt klimatpolitiken ryggen ökar behovet av en kraftfull klimatpolitik i Uppsala. Med Miljöpartiet i styret kan vi garantera att det blir verklighet. Nu inleder vi 2024 – ett avgörande år för klimatet.

Linda Eskilsson – kommunalråd med ansvar för klimat och miljö 

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter