Barnens budget

Vi kallar årets budget – Barnens budget. Politik handlar om att prioritera och i denna tuffa tid prioriterar vi att Uppsalas barn ska ha en fungerande skola, meningsfull fritid, någonstans att flytta hemifrån till och en stad rustad för de klimatförändringar vi redan nu märker.

Barnens budget är en ansvarsfull budget i ett svårt ekonomiskt läge. När många kommuner tvingas gå med stora underskott är vi stolta över att lägga fram en budget i balans. Det är möjligt eftersom vi under lång tid har tagit ansvar för varje skattekrona och vänt underskott till överskott. Därför kan vi i år lägga en budget där barnen inte ska betala för den ekonomiska krisen. Vi värnar om kärnverksamheterna och fredar skolan samtidigt som vi rustar Uppsala starkt inför framtiden.

I oppositionen hittar vi raka motsatsen. I både Moderaterna och Sverigedemokraternas budgetar låtsas man som att investeringar och drift är samma sak. Genom att ta bort i princip alla medel till både spårväg och andra lösningar för kapacitetsstark kollektivtrafik så riskerar man, inte bara fullständig trafikinfarkt i Uppsala för åratal framåt, utan också de fyra spåren mellan Uppsala och Stockholm.

Med dessa pengar låtsas man sen genomföra stora ambitionshöjningar i välfärden – men det är en bluff. Pengarna försvinner lika fort som de kommer. Detta i kombination med löften om skattesänkningar minskar kraftigt kommunens möjligheter att finansiera grundläggande infrastruktur för Uppsalabornas bästa.

Barnens budget är en budget för framtidstro. När en del föreslår att kommunen måste pausa, bromsa och skära ner väljer vi istället att göra det vi kan för att hjulen ska fortsätta snurra, att Uppsala fortsätter utvecklas och fler får ett jobb. Bara för att ekonomin stannar av så minskar inte Uppsalabors behov av en bra skola för sina barn, roliga idrotts- och fritidsaktiviteter att kunna vara med på eller en lägenhet att flytta till, när det är dags att flytta hemifrån. Därför kommer vi fortsätta bygga bostäder, skolor och kollektivtrafik.

Barnens budget är en budget för klimatet. När regeringens politik leder till högre utsläpp och missade klimatmål ska Uppsala gå före. Våra mål är ambitiösa och för att nå dem krävs det att vi växlar upp vårt arbete. Vår nya koldioxidbudget ska säkerställa att vi gör rätt saker, i rätt tid. Fler laddstolpar för elbilar ska byggas, tak i kommunen ska fyllas med solceller och fler ska cykla, gå och åka kollektivt. Stadskärnan ska vara grön och till för människan, med plats för allt det som gör livet värt att leva. Klimatkrisen är inte längre något som tillhör framtiden. Den är ett omedelbart hot som vi står inför här och nu. Med vår budget är Uppsala redo att möta utmaningen.

Barnens budget är en budget för ett tryggare Uppsala, där livsvillkor utjämnas och drömmar uppfylls. Vårt brottsförebyggande arbete har gett resultat, men det gäller att hålla i och hålla ut. Därför fortsätter vi att satsa på vårt områdesarbete, fler socialsekreterare i skolan och tidiga insatser. Men det allra bästa vaccinet mot kriminalitet är ändå skolan. Därför värnar vi om skolan och satsar på barnen i de tidiga åldrarna.

Vi ska inte heller glömma bort vad som händer efter skoldagens slut. Uppsalas barn och unga ska ha god tillgång till meningsfulla aktiviteter med trygga vuxna efter skoltid. Då minskar vi risken att gängen lockar till sig ungdomar när de inte något att göra på fritiden. Därför blir vi väldigt oroade över att stora delar av oppositionen skär i både idrott- och fritidsnämnden och kulturnämnden. Vi vet hur viktig fritiden är för att öka våra ungdomars motståndskraft mot gängens dragningskraft. Vår budget är ett steg på vägen för att stärka våra barn.

Med Barnens budget vill vi arbeta för ett Uppsala där alla ges lika möjligheter och där gemenskapen står i centrum. Ett Uppsala för alla – där ingen lämnas utanför.

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande

Tobias Smedberg (V), kommunalråd

Linda Eskilsson (MP), kommunalråd

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter