Beslutet om konstmuseet är inte taget

Något beslut om konstmuseet är inte taget. Det finns olika åsikter om var konstmuseet ska ligga både mellan och inom de politiska partierna. Linda Eskilsson, kulturnämndens ordförande, skriver i UNT tillsammans med Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande, med anledning av de insändare och debattartiklar som publicerats.

Det är glädjande att se debatten om Uppsala konstmuseum på UNT:s insändar- och debattsidor. Vi är många som tycker det är viktig att kommunen har ett museum för konst med hög kvalité och en verksamhet som når ut till alla kommunens invånare. En verksamhet som gör att många Uppsalabor får uppleva konst i alla dess former och själva vara med och skapa konst i museets skaparverkstad.
Var konstmuseet ska ligga är något som diskuterats väldigt länge. Flera utredningar har gjorts och den senaste presenterades i början av året. Det är en fördjupad utredning som hade ett uppdrag från politiken att titta på framförallt tre alternativ; Ångkvarn, kvarteret Hugin (där länsstyrelsen nu ligger) och slottet. Utredningen föreslår att konstmuseet ligger kvar på slottet.
Utredningen är bara en del av de underlag som presenteras för de politiska partierna. Alla synpunkter som kommit in från kulturnämnden, föreningar och enskilda är ytterligare en del. Vi har också bett om kompletterande underlag på alternativa placeringar, bland annat Ångkvarn, Hugin och Kaniken (nuvarande filmstaden). Dessa underlag kommer också att kommuniceras och diskuteras med alla intresserade.
Det finns olika åsikter om placeringen både mellan och inom de politiska partierna. Planen är att ett inriktningsbeslut ska fattas i kommunstyrelsen i april.
Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande
Linda Eskilsson (MP), kulturnämndens ordförande

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: