Central teatersal ska finnas kvar

Uppsala kommun ska inte minska antalet teaterlokaler i Uppsala. Vi är väl medvetna om det stora behovet som finns både för kulturskolans dans- och teaterverksamhet och av en gästscen. Linda Eskilsson och Mohammad Hassan svarar på en insändare om framtiden för Bolandsskolans teatersal.

Uppsala kommun ska inte minska antalet teaterlokaler i Uppsala. Vi är väl medvetna om det stora behovet som finns både för kulturskolans dans- och teaterverksamhet och av en gästscen. Teatersalen i gamla Bolandskolan är en mycket bra och välutrustad lokal, som skulle kunna användas ännu mer.

Under 2019 flyttade Utbildnings- och jobbcenter, en del av arbetsmarknadsförvaltningen, in i Bolandskolan och nu bedrivs undervisning för vuxna i lokalerna. Den framtida planen är att vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser ska samlokaliseras där. Detta för att kunna erbjuda fler Uppsalabor utbildning och arbetsmarknadsinsatser under ett tak för en snabbare väg ut på arbetsmarknaden.

Idag studerar cirka 2 500 vuxna elever vid vuxenutbildningen på Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna. Behovet av en studiehall är stort och en sådan skulle med fördel kopplas till arbetsplatser för lärare. Därför pågår nu en utredning kring det framtida utnyttjandet av lokalerna. Utredningen tittar då också på möjligheten att hitta en ersättningslokal till teatersalen någon annanstans centralt i Uppsala. En stor del av den teaterteknik som finns i befintlig teaterlokal skulle kunna flyttas till en annan lokal.

Vår åsikt är att om utredningen visar attt det finns en likvärdig lokal som kan fungera som teatersal till samma eller lägre kostnad för kommunen och för de som ska hyra lokalen kan det vara ett alternativ. Om inte anser vi att teatersalen ska ligga kvar där den ligger. Vi anser också att den måste bli lättare för kulturskolan och föreningslivet att boka. Därför bör teatersalen läggas in i kommunens bokningssystem, där den inte är med idag.

Linda Eskilsson (MP) kulturnämndens ordförande
Mohammad Hassan (L) arbetsmarknadsnämndens ordförande

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: