Cykla och gör Uppsala hållbart

Cykla och gör Uppsala hållbart

Ta cykeln och håll dig frisk samtidigt som du hjälper till att rädda miljön, klimatet, samhällsekonomin och den egna plånboken. Och det är inte bara en skön känsla. Det är också vetenskapligt belagt.
Idag firas Cykelns dag över hela världen. En dag när organisationer, arbetsgivare, kommuner och privatpersoner tar initiativ till mer cykling. Gör det du också!

Miljöpartiet har politiskt huvudansvar för cykelsatsningar i Uppsala kommun sedan 2014. Häromdagen utsågs Uppsala återigen för fjärde året i rad till Sveriges främsta cykelfrämjarkommun. Ett fint kvitto som visar att Uppsala är en cykelkommun med höga ambitioner, stor bredd och politisk handlingskraft.

Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Vi fortsätter prioritera cykel och skapa förutsättningar så att fler ska kunna cykla bekvämt och säkert året runt. Alla vinner på cykling – om vi blir fler som väljer cykeln minskar vi trängseln för samtliga trafikslag. Det är särskilt viktigt när vi blir allt fler som bor i staden. Ren luft, mindre buller och bättre folkhälsa får vi på köpet.

Vi behöver fler gator för enkom gång och cykel i och omkring Uppsalas stadskärna. Så får vi bättre framkomlighet, renare luft och vi gör Uppsala till en trevligare stad. Att bygga städer med bilen som norm är utdaterat och tillhör 50-talets ideal. Moderna städer i världen präglas allt mindre av bilen och man satsar istället på en välutbyggd cykelinfrastruktur.

Vi ska bygga staden med ökad tillgänglighet genom närhet till fritidsaktiviteter, skola, naturområden, arbetsplatser och service i fokus. Vi behöver inte transportera oss långa sträckor och spar tid. Livspusslet blir enklare. Det mår vi bra av.

Med närhet och säkra vägar till skolor och fritidsaktiviteter ger vi barnen mer frihet att själva ta sig dit de vill till fots eller med cykel. Det bilkaos som idag råder vid våra skolor är osunt och rent farligt.

Genom fortsatta satsningar på sammanhängande och säkra cykelvägar, säkra skolvägar och bra och säkra cykelparkeringar ska cykeln vara det bästa alternativet för resor inom tätorter i kommunen. Med el- och lastcyklar kan ännu fler resor bli cykelresor. Vi ska ta vara på den möjligheten samt att utveckla cykelnätet till hög kvalitet och teknisk standard. Miljöpartiet vill ytterligare bygga ut snabbcykelvägar, cykelskötselstationer, tydligt separerade cykel- och gångvägar samt fler stöld- och väderskyddade parkeringar.

Vi ska dessutom ha säkra och tydliga överfarter och en god snöröjning och halkbekämpning vintertid. Utanför Uppsala tätort är det viktigt att bygga cykelvägar både mellan orter på landsbygden och in till Uppsala, samt cykelparkeringar vid större kollektivtrafiknoder. Region Uppsala är också med och planerar viktiga cykelsatsningar utanför Uppsala stad som en ny cykelväg till Björklinge och pendlarparkeringen i Vattholma.

När du cyklar kommer du verkligen från dörr-till-dörr. Du slipper leta p-plats, fastna i bilköer eller trängas på en försenad buss. Det är förvånansvärt hur långt du kommer på kort tid med cykeln som färdmedel. Idag kan du också utan kostnad ta med dig cykeln på Upptåget och SL-pendeln till Stockholm utanför rusningstrafik. För Miljöpartiet är det viktigt att det ska gå att kombinera kollektivtrafik och cykel.

Miljöpartiet vill vidareutveckla konceptet “Cykelvänlig arbetsplats” för fler arbetsplatser. Konceptet går ut på att göra det lättare för medarbetare att cykla till och från jobbet samt i tjänsten.

För varje tramptag vi tar, om det så är på väg till jobbet, runt mountainbikeslingan eller under ett äventyr med barnen, stärker vi vår egen hälsa och bidrar med en bättre miljö för oss själva och andra. Det är till och med så att det går att räkna ut hur mycket som vi alla i samhället vinner ekonomiskt på varje cyklad meter. Vårt mål är att ännu fler Uppsalabor ska kunna resa hållbart med cykel. Det vinner alla i kommunen på.

Rickard Malmström (MP), ordförande gatu- och samhällsmiljönämnden, Uppsala kommun
Per Eric Rosén (MP), ersättare gatu- och samhällsmiljönämnden, Uppsala kommun
Andrea Byding (MP), ersättare gatu- och samhällsmiljönämnden, Uppsala kommun
Jenny Lundström (MP), 1:e vice ordförande Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, Region Uppsala

Relaterade nyheter

Västmanland, 9 augusti 2022

Ge ersättning till markägare som binder in kol

Uppsala län, 8 augusti 2022

Våra toppkandidater

Västerbotten, 5 augusti 2022

Valintervjun: Hans Brettschneider

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter