Enprocentmålet har en lång tradition

Konst ska väcka frågor. Enprocentmålet är viktigt för gestaltningen av våra livsmiljöer. I dagens UNT svarar Linda Eskilsson på ett angrepp från UNT:s ledarskribent på offentlig konst. (arikeln är förkortad och redigerad i UNT. Här är hela svaret. )

Emma Jaenson går i en ledarkrönika (UNT 30/9) till hårt angrepp mot den offentliga konsten i Uppsala. Detta eftersom hon inte gillar vissa av kommunens konstverk. Hon tycker det är slöseri med skattepengar att köpa in och underhålla konstverk i våra gemensamma livsmiljöer. Hon tycker att vi ska slopa den så kallade enprocentmålet i kommunen.

Enprocentmålet har en lång tradition i Sverige. 41 procent av Sveriges 290 kommuner och 55 procent av landets 21 regioner tillämpar den idag. Det är en finansieringsmodell för offentlig konst som innebär att cirka en procent av budgeten avsätts för konstnärlig gestaltning vid ny-, om- och tillbyggnad.

I Uppsala arbetar vi med målet och investeringar i offentlig konst med en egen, mycket uppmärksammad, metod. Istället för att endast placera konst vid nya byggnader och områden använder vi medlen till offentlig konst i alla delar av kommunen.  Våra ansvariga tjänstemän arbetar tätt tillsammans med närboende, elever, äldre, brukare, kommunala bolag, arkitekter och landskapsarkitekter. Genom detta kan vi gemensamt gestalta våra livsmiljöer.

Det är kulturnämnden som är ytterst ansvarig för den offentliga konsten och när de olika konstverken presenteras på nämnden brukar vi alltid ha livliga och spännande diskussioner.
Vi tycker det är viktigt att erbjuda en bredd av konstnärliga uttryck, en mångfald av tekniker och material, och att en bredd av konstnärer ges uppdragen. Och, precis som Emma Jaenson skriver, att konsten ska väcka frågor.

Offentlig konst handlar också om hänsyn, att acceptera att andra kan uppleva ett konstverk på ett annat sätt än jag själv. Och genom mångfalden av konstnärliga gestaltningar förhoppningsvis hitta ett verk som tilltalar mig. Medan Emma Jaenson ogillar konstverket på Fadimes plats så är vi många som tycker om det. Själv stannar jag ofta till vid det och funderar över det som Fadime kämpade för.

Linda Eskilsson
Kulturnämndens ordförande (MP)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: