Ett fossilfritt Uppsala är möjligt

Ett fossilfritt Uppsala är möjligt

Ett fossilfritt Uppsala 2030 och ett klimatpositivt Uppsala 2050 är möjligt, om vi jobbar tillsammans. Idag invigs klimatveckan i Uppsala. Mittenstyrets kommunalråd och gruppledare Rickard Malmström (MP), Erik Pellin (S) och Mohamad Hassan (L) skriver om kommunens klimatarbete, idag och i framtiden.


Klimatförändringarna är det framtidshot som oroar svenskarna mest. För varje år som går blir frågan än mer akut. Klimatomställningen kan inte vänta. Utsläppen måste minska. Därför har vi en tydlig målsättning i Uppsala kommun. Uppsala ska vara fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.
Nu inleds Uppsala Klimatvecka 2021. Under veckan kommer fokus ligga på fyra ämnen: hur vi bor, äter, reser och konsumerar mer klimatsmart.

Som Uppsalabor kan vi vara stolta. Vi är föregångare i klimatfrågan. Uppsala kommun har blivit utsedd till Sveriges bästa klimatstad tre år och världens bästa klimatstad 2018. Genom Uppsala klimatprotokoll har vi tillsammans med lokala aktörer minskat de gemensamma utsläppen sedan nätverket startade 2010. Men vi har fortfarande mycket kvar att göra.

Växthusgasutsläppen i Uppsala ska minska i den takt som krävs för att ligga i linje med Parisavtalets åtagande. Från 2021 behöver minskningen vara 10–14 procent per år. För att lyckas med det behöver hela samhället hjälpas åt, med små och stora insatser. 

Det ska vara lätt för Uppsalaborna att göra rätt. För att minska utsläpp i Uppsala behöver cykel, gång eller kollektivtrafik upplevas både som smartare och enklare utan att det ska kännas som en uppoffring att kunna lämna bilen hemma. Fler kan upptäcka cykelns fördelar – att cykla är både hälsosamt, billigt och snabbt. Målet är att minst hälften av resorna i kommunen ska ske med cykel 2030.

I våra nya stadsdelar och när vi kompletterar befintliga stadsdelar ska vi därför bygga för ett smart resande. Det handlar både om att planera stadsdelarna så att du har det du behöver i närheten och planera in nya kollektivtrafiklösningar som spårväg och snabbussar.

Vi behöver lösa trafikträngseln i staden för att öka trivseln och säkerställa att den som verkligen behöver bilen kan komma fram. För att även du som bor på landsbygden ska kunna leva mer klimatsmart pågår en stor satsning på pendlarparkeringar och cykelinfrastruktur i våra tätorter. Fler ska kunna ta bussen, tåget eller cykeln till jobbet.
När vi bygger nytt ska vi bygga klimatsmart. Fler hus ska byggas i trä och i våra nya stadsdelar ska försörjningssystemen vara smarta. Vatten- och avloppssystem ska hushålla med rent vatten och energiförsörjningen ska byggas på cirkulära processer och lokal produktion.

Du som enskild Uppsalabo kan göra mycket och vi behöver alla dra vårt strå till stacken för att minska utsläppen. Men ska vi lyckas måste större aktörer ta sitt ansvar. Uppsala kommun är en sådan aktör. Kommunkoncernen upphandlar för fem till sex miljarder kronor varje år och nästan 18 000 personer är anställda av kommunen. Hur vi agerar kan göra stor skillnad.

Kommunen ska använda upphandling som ett verktyg för att öka återanvändning och hållbara produkter. Ett mål vi har idag är att 100 procent av maten i kommunens verksamheter ska vara ekologisk 2023. Vi beräknar också hur mycket växthusgasutsläpp varje måltid ger och från och med i mitten av oktober kommer det visas upp på menyerna i kommunens gymnasieskolor, för att fler ska kunna göra medvetna val. Vi minskar matsvinnet i våra verksamheter och de rester som blir används för att producera vår egen biogas. Kommunens egen fordonsflotta är nu nästan 100% fossilbränslefri och det kommunala parkeringsbolaget installerar fler laddstolpar i kommunen. Senast 2030 ska produkter med plastinnehåll enbart komma från återvunnen eller förnybar råvara.

Uppsala är en kommun som många vill bo och jobba i. Det kommer vi troligtvis vara även i framtiden. Ska Uppsala kunna växa och utvecklas, erbjuda fler jobb och bostäder, och bygga ut industrin – men samtidigt minska utsläppen – krävs cirkulära affärsmodeller, resurseffektivitet och samarbete mellan många aktörer. Grön tillväxt och hållbar utveckling gynnar vårt näringsliv. Vi behöver öka återbruket och se till så att hela samhället tar sitt ansvar i klimatkampen.

Ett fossilfritt Uppsala 2030 och ett klimatpositivt Uppsala 2050 är möjligt, om vi jobbar tillsammans.

Erik Pelling (S), kommunalråd
Mohamad Hassan (L), kommunalråd
Rickard Malmström (MP), kommunalråd

 

Relaterade nyheter

Uppsala, 18 mars 2021

Kommer vi att vara fossilfria 2030? Svar till Fridays For Future

Uppsala, 9 december 2020

Mer medvind åt cyklisterna!

Uppsala, 18 november 2020

Mittenstyret vill ha klimatsmarta, moderna, transporter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter