Felläst budget om särskolan

Vi gör inga nedskärningar för elever med funktionsnedsättning.

De borgerliga partierna i Uppsala påstår att vi i den rödgröna majoriteten skär ner på stödet till elever med funktionsnedsättning och att vi skär ner på grundsärskolan. Till alla föräldrar eller andra som nåtts av detta budskap och känner oro vill vi framföra att dessa påståenden inte stämmer. Det är oerhört viktigt att alla elever ges goda och likvärdiga förutsättningar. Det är vår främsta prioritering i skolan.

Läs hela svaret på påståenden kring budget för särskolan här.

För mer information:

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: