Förslag på åtgärder för en hållbar kommunal gymnasieskola

Den rödgröna majoriteten tar tag i de ekonomiska utmaningarna i gymnasieskolan och arbetar samtidigt för att förbättra kvalitén.

Uppsala är en kunskapsstad där många elever når goda resultat och i hög utsträckning tar sig vidare till högskolan. Samtidigt står gymnasieskolan i Uppsala inför två stora utmaningar: en alltför stor andel ungdomar avbryter sina studier och de ekonomiska prognoserna visar på allvarliga underskott.

- Vi i den rödgröna majoriteten har höga ambitioner för gymnasieskolan. Vi måste nu höja kvaliteten samtidigt som vi sänker kostnaderna. Detta är både nödvändigt och möjligt, men kräver ett antal större förändringar, säger Linda Eskilsson (MP), vice ordförande i utbildningsnämnden.

Den största förändringen är att flertalet av Bolandskolans linjer flyttar till Jällagymnasiet, en skola med en god studiemiljö som ger fler elever förutsättningar att prestera bra. Tillsammans med flytten genomför vi en bred satsning på Jälla.

- Precis som landsbygdssatsningar inte bara handlar om jord- och skogsbruk, utan också företagande i en mängd branscher, får nu lantbruksskolan en större mångfald av yrkesinriktade linjer. Vi gör också en riktad satsning på skola för hållbar utveckling på Jälla, säger Linda Eskilsson.

De estetiska linjerna på Boland GUC får en ny hemvist på Lundellska gymnasiet. Vissa yrkeslinjer läggs ner eller flyttas för att kunna ha en bibehållen kvalitet på dem som efterfrågas av elever och arbetsmarknaden.

Den här översynen av gymnasiet kommer att ge en bättre gymnasieskola med tydligare fokus på pedagogisk utveckling. Målsättningen att eleverna ska klara målen måste sättas överst. En viktig förutsättning för att kunna genomföra de satsningar som då behövs är att ekonomin är i balans.

Stora förändringar är aldrig enkla att genomföra men vi gör detta då vi är övertygade om att det skapar en bättre skola för alla Uppsalas elever.

För mer information, se www.uppsala.se/gymnasiet2015. Frågor och kommentarer kan skickas till [email protected]. Om du vill nå Miljöpartiet, kontakta
Linda Eskilsson (MP), vice ordförande i utbildningsnämnden: [email protected] / 072-222 73 31
Anders Mankler (MP), politisk sekreterare: [email protected] / 018-727 16 75

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: