Konstmuseet är inte gjort för konst

Det finns ingen anledning att ställa satsningar på den fria kulturen mot ett utvecklat konstmuseum, skriver Maria Gardfjell (MP) och Küllike Montgomery (MP)

Eva Edwardsson och Mohamad Hassan (båda FP) rör till det i konstmuseifrågan. Konstmuseet i Uppsala håller inte måttet i dag. Det är svårt att locka publik, inomhusklimatet är dåligt och utrymmet att lagra konstverk är inte tillfredsställande.

För ett par år sedan presenterades en utredning om framtidens konstmuseum: "Nya rum för konsten". Förslaget var att bygga ut ett konstmuseum nedsänkt på slottets borggård. Ett klart avabncerat förslag, men det bäckte debatt och det kom motförslag om att hellre lokalisera ett nytt konstmuseum mer centralt i Uppsala. 

Att bygga ut slottet eller utreda ett annat alternativ, det har frågeställningen varit - tills nu. Nu föreslår FP att vi bara ska behålla det gamla konstmuseet som det är.

Den årliga hyreskostnaden för ett ombyggt konstmuseum vid slottet är beräknad till 27-34 miljoner kronor. Eva Edwardsson har under flera år blockerat möjligheten att utreda en alternativ lokalisering, eftersom hon förespråkat ett nytt museum vid slottet. Kostnaderna för ett nytt museum mer centralt beläget skulle kunna ligga i nivå med dagens kostnader på slottet eller något högre, det vill säga 10-15 miljoner kronor per år.

Det är inte byggnaden utan konsten som måste stå i fokus. I dag kan konstmuseet inte ens låna in mer kvalitativa konstverk från nationella eller internationella museer, eftersom säkerheten och inomhusklimatet är så dåliga. Budgeten för inköp av konst är begränsad. Det gör att publiken sviker, även om de utställningar som faktiskt görs, trots allt, håller hög konstnärlig kvalitet. Att FP vill se denna status quo gör att debatten måste byta fokus inför valet. Ska vi utveckla konstmuseet eller inte?

Det som däremot gläder oss är att FP nu senfärdigt inser att den fria kulturen måste främjas. I vår gröna skuggbudget finns satsningarna på fri teater, dans, Litteraturens hus och barnkultur. MP vill också ge professionella konstnärer stöd för att finansiera ateljéer. Kommunernas muséer ska ha fri entré. Alliansen däremot har avsatt en mindre suma, tre miljoner kronor, för kulturnämnden att själv fördela på olika kulturprojekt.

Vi anser inte att det finns anledning att ställa dessa satsningar, som ska inrymmas i en redan fattad budget för 2015, mot ett utvecklat konstmuseum. Det är med andra ord dags att utreda en alternativ lokalisering för framtidens konstmuseum, som ska bli både kostnadseffektivt, tillgängligt och spännande.

Maria Gardfjell, kommunalråd (MP)

Küllike Montgomery, ledamot i kulturnämnden (MP)

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: