Med kultur bygger vi ett hållbart Uppsala

Att värna om kommunens kulturliv är viktigt av flera skäl. Det handlar om jämställdhet, jämlikhet, demokrati och trygghet. Fokus i debatten om trygghet hamnar lätt på övervakningskameror och ordningsvakter. Men vi löser ingenting om vi inte samtidigt jobbar främjande och förebyggande. I utsatta områden är kultur och fritid en viktig motpol till kriminalitet och utanförskap. Kulturnämndens ordförande Linda Eskilsson (MP) skriver i UNT (16/1 2020) tillsammans med Patrik Hedlund (S) kulturnämnden vice ordförande och Lars Furborg (L) ledamot kulturnämnden

Linda Eskilsson (MP), kulturnämndens ordförande

Kultur är viktigt för att bygga ett hållbart Uppsala. Vi i mittenstyret gör därför en rad kultur- och fritidssatsningar i år. Detta till skillnad från Uppsalaalliansen och Sverigedemokraterna som i sina skuggbudgetar ville göra stora nedskärningar på kulturens område.
Att värna om kommunens kulturliv är viktigt av flera skäl. Det handlar om jämställdhet, jämlikhet, demokrati och trygghet.
Kulturnämnden har en central roll i trygghetsarbetet. Fokus i debatten om trygghet hamnar lätt på övervakningskameror och ordningsvakter. Men vi löser ingenting om vi inte samtidigt jobbar främjande och förebyggande. I utsatta områden är kultur och fritid en viktig motpol till kriminalitet och utanförskap.
Att barn och unga mår bra och har en meningsfull fritid är centralt om vi ska skapa ett tryggt samhälle. Vi gör därför bland annat stora satsningar på fler aktiviteter i direkt anslutning till skoltid.  Att ha verksamheter direkt efter skoltid är viktigt för att nå de barn som vi inte når via den ordinarie föreningsverksamheten.
Mer aktiviteter kommer att arrangeras både i våra egna kommunala verksamheter, men även i samarbete med föreningslivet och företag. Föreningslivet och våra professionella utövare inom kulturens alla uttryck är här, liksom i hela kommunens kulturliv, den viktigaste delen. Vi ökar därför stöden till föreningslivet.
Den verksamhet som kulturnämnden ansvarar för ska vara trygg, jämställd och tillgänglig. Vi har haft svårt att nå ut med fritidsverksamhet till tjejer och måste våga tänka nytt. Därför inleds ett samarbete med ridsporten för att nå fler i denna grupp.
Barn och vuxna ska ges möjlighet till kulturupplevelser och en meningsfull fritid oberoende av bostadsområde och ekonomi. I sommar kommer en parkteater att starta i Gottsunda i stadsteaterns regi. I år kommer vi också ha särskilt fokus på Gottsunda kulturhus och på att få ett aktivt kulturcentrum i Gränby.
Hela Uppsala kommun ska ha en attraktiv kultur- och fritidsverksamhet. I år utökas bokbussverksamheten så att tillgången till bibliotek ska bli ännu bättre på landsbygden. Det innebär även en satsning på de yngre barnen på landsbygden, då bokbussen kommer att få regelbundna längre stopp vid förskolorna. Vi fortsätter också med den populära verksamheten ”Kulturskolan kommer” som innebär att kulturskolan kommer ut till barnen på landsbygden. Vi vill även att kulturskolans ordinarie verksamhet ska finnas i hela kommunen.
Kultur- och fritidsverksamhet möjliggör upplevelser, skapande, kunskap, arenor för demokrati och möten samt fri åsiktsbildning. Kulturnämnden har en viktig roll i kommunens arbete med fred och mänskliga rättigheter. Vi gör bland annat en särskild satsning på FN-året för Fred, demokrati och mänskliga rättigheter som infaller i år.
Med Mittenstyrets budget ger vi Kulturförvaltningen och Uppsalas kulturliv förutsättningar att bidra till ett jämlikt, demokratiskt, hållbart och tryggt Uppsala. Det är vi stolta över.
Linda Eskilsson (MP) kulturnämndens ordförande
Patrik Hedlund (S) kulturnämnden vice ordförande
Lars Furborg (L) ledamot kulturnämnden

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: