Miljöpartiets ställningstagande i Folkomröstningen i Uppsala 2024

Du kan läsa mer om folkomröstningen här: https://www.uppsala.se/folkomrostning
Miljöpartiet i Uppsala uppmanar sina väljare att rösta JA i folkomröstningen.

Nedan följer argument varför:
– I Miljöpartiets kommunpolitiska program står det att Miljöpartiet vill prioritera de landsbygdsorter som ligger längs med befintliga järnvägsspår. Det är nu dessa orter som behandlas i folkomröstningsfrågan.

– Även om Miljöpartiet vill se till att fler bostäder tillkommer i Uppsala, så finns det flera områden där vi inte vill se fler bostäder i översiktsplanen. Vi vill exempelvis inte bygga på känslig mark, och vi vill bevara grönområden i exempelvis Lunsen, Malma och Eriksberg. För Miljöpartiet kommer ett Ja på svaret i folkomröstningen betyda att driva på förhandlingarna i översiktsplanen kring att bebyggelsen minskar på dessa typer av platser.

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter