Mittenstyret i Uppsala agerar mot svarta kontrakt

Mittenstyret i Uppsala har det senaste året agerat för att stoppa svarta hyreskontrakt i Uppsala. Det gör vi eftersom vi vet att otrygga boendeformer och svarta kontrakt bland annat göder otrygghet och kriminalitet samtidigt som det tar av våra gemensamma resurser.

Frågan om svarta hyreskontrakt är nu högaktuell i Uppsala eftersom Förvaltningsrätten gick emot Uppsala kommun och Arbetsmarknadsnämndens beslut. Det har vi överklagat till kammarrätten. Nämndens beslut innebar att personer som söker bidrag för boende måste uppvisa godkända hyresavtal från hyresvärden. Om kammarrätten finner att Uppsala kommun ska fortsätta betala ut skattemedel till personer med svarta hyreskontrakt kommer vi att fortsätta agera för att få till en lagändring i riksdagen. Det kan inte vara lagstiftarens mening att skattepengar okontrollerat ska gå till otillåtna hyror och göda kriminell verksamhet.

Vi vill vara tydliga med att detta inte handlar om att jaga utsatta individer. Snarare hjälper vi människor och särskilt barnfamiljer i behov av bostad. Under 2019 utbetalade Uppsala kommun ekonomiskt bistånd till 5 828 hushåll och cirka 159 miljoner kronor gick till boendekostnader. Vi gör vad vi kan för att hjälpa människor utan bostad. Samtidigt är vi fast beslutna att komma åt de som systematiskt utnyttjar människor utan bostad genom olagliga affärer, och som på så sätt fuskar till sig av våra gemensamma resurser. Något som också göder organiserad brottslighet. De som ägnar sig åt handel med svarta hyreskontrakt sätter dessutom hela kösystemet ur spel när de behåller lägenheter som annars hade gått till personer som håller sig till spelreglerna.

En eliminering av svarta kontrakt förstärker rättssäkerheten för de som står i bostadskö och tryggheten för boende. En ny lägenhet kostar i snitt 2 till 2,5 miljoner kronor att bygga. Om exempelvis Uppsalahem skulle ta tillbaka 100 lägenheter som hyrs ut svart motsvarar det cirka 200 till 250 miljoner kronor som kan användas till nya lagliga bostäder. För oss är det av största vikt att skattemedel används rätt och till rätt individer. Skulle några barnfamiljer drabbas av att vi rensar i svartkontrakts-träsket är vi skyldiga enligt lag att ordna alternativ bostad. Det blir också bättre för familjen att gå ifrån ett osäkert olagligt kontrakt till ett tryggt boende.

Sakine Madon tar på ledarsidan (UNT 14/5 2020) upp ett viktigt perspektiv som diskuteras här i Uppsala och runtom i landet: ska socialsekreterare kontrollera om individer har giltiga kontrakt eller ej? Juriststudenten och tidigare medarbetare på försörjningsstödsmyndigheten Rebecca Sundström problematiserar samma fråga i sitt välskrivna examensarbete. Frågan är befogad, men vem ska annars göra det? Vi välkomnar en rättsprövning men precis som i alla politiskt styrda organisationer arbetar socialsekreterare på nämndens uppdrag. När den nationella lagstiftningen inte är tydlig är det nämndens och de lokala politikernas ansvar att fatta nödvändiga vägledande beslut för att hushålla med skattemedel och se till att de används på rätt sätt. Inte till att främja brottslighet. Om vi inte ska ha möjlighet att säkra att människor har rätt till det finansiella stöd de söker genom att ställa nödvändiga krav på godkända kontrakt, arbete, utbildning och aktiviteter kan vi lika gärna ersätta hela bidrags- och stödsystemet med uttagsautomater.

I slutändan handlar det om att upprätthålla förtroendet för att våra gemensamma resurser används på bästa sätt.

Charles Pylad (MP) tillsammans med Mohamad Hassan (L)
Klas-Herman Lundgren (S)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: