MP kräver ny spårvagnsanalys

Miljöpartiet ifrågasätter siffrorna för spårvagnsinvestering i Uppsala och kräver en ny analys

En utredning har uppskattat kostnaderna för spårvagn i Uppsala till mellan 5,7 och 8,7 miljarder kronor plus ytterligare utgifter för bland annat en spårvagnsdepå.

Efter en första granskning av underlaget kräver Miljöpartiet nu en ny genomgång av siffrorna samt att en större samhällsekonomisk kostnadsanalys görs där också de långsiktiga vinsterna som investeringen innebär vägs in i kalkylen.

— Det ser det ut som om man gjort jämförelser med att anlägga tunnelbana, vilket är betydligt dyrare än spårväg. Kanske beror det på att man haft Handelskammaren i Stockholm som källa i underlaget. Handelskammaren har ju gjort sig känd som den främsta spårvagnsmotståndaren, säger Maria Gardfjell kommunalråd för Miljöpartiet.

Miljöpartiet kräver nu en mer oberoende och heltäckande samhällsekonomisk kostnadsanalys av spårvagnsinvesteringen, där också vinsterna med spårvagn räknas in.

— Det handlar om minskade utgifter för bussbränsle och vägslitage. Men framförallt om de stora ökningarna i fastighetsvärde som spårvagnlinjen kommer att innebära för närliggande bebyggelse, säger Maria Gardfjell.

Den förväntade reseökningen med spårvagn kommer också att inbringa stora biljettintäkter och i andra städer där spårvagn byggts har cityhandeln ökat.

— Långsiktigt vinner vi både ekonomiskt och miljömässigt på spårvagn. Vi får en mer klimatsmart och attraktiv stad som är trevligare att vistas i, säger Maria Gardfjell.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: