MP tar ledningen för att möta klimatutmaningen

Vilka partier är beredda att fatta de beslut som leder till att klimatutsläppen minskar
tillräckligt snabbt? Det frågar Klimatval Uppsala i en debattartikel i UNT (30/3).
Efter att ha deltagit i Klimatvals politikerutfrågning i torsdags är det tydligt att vi i
Miljöpartiet de gröna är de enda som är beredda att göra vad som krävs.
Privatbilismen står för en stor del av utsläppen i kommunen och hälften av bilresor i
tätort är kortare än fem kilometer. Politiska beslut och politiskt mod behövs för att
ändra på vad som tillåts ta mest plats i staden.
Miljöpartiet vill prioritera gång, cykel och kollektivtrafik genom att bygga mer smart
cykelinfrastruktur, fler gågator och spårväg. Vi vill också införa en enhetstaxa i
kollektivtrafiken så att det alltid blir billigare att ta bussen och tåget än bilen, även
för de som bor utanför staden. Vi vill även ta bort genomfartstrafiken för
privatbilismen. Då får vi också bättre luft i staden, en viktig folkhälsofråga. Ett
exempel på det är förbudet för genomfart på Kungsgatan som flera andra partier
motsatt sig. Färre bilar på gatorna leder faktiskt till mer trafik i stan när fler vill gå
och cykla, vilket ger minskad trängsel och en trevligare stadsmiljö med renare luft.
Även på riksnivå är det bara Miljöpartiet som tar ansvar för klimatet. Samtliga andra
partier vill genomföra en sänkning av bensin- och dieselpriset, som enligt UNT:s
granskning mest gynnar rika män i städerna. Det är särskilt anmärkningsvärt att
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna står bakom den politiken.
Miljöpartiet vill i stället göra andra riktade insatser för de skattemedel de andra
partierna nu använder till att stödja bilåkandet. Vi vill bland annat halvera momsen
på livsmedel, höja försörjningsstödet, höja studiebidraget, införa ett riktat stöd till
garantipensionärer, göra en miljardsatsning på kollektivtrafiken med syfte att sänka
biljettpriserna och stödja de landsbygdsbor som drabbas hårt av de höjda
energipriserna med bidrag och sänkt skatt. På så sätt får vi en rättvis
klimatomställning. Vi vill också omedelbart införa ett importstopp för rysk olja och
gas för att hindra att svenska pengar används till Putins vapen.
Klimatutsläppen måste minska med 10-14 procent per år för att vi ska uppnå
Parisavtalets, och kommunens, mål. Miljöpartiet är det parti som tar ledningen i
klimatarbetet. Vi är beredda att fatta de beslut som behövs.
Linda Eskilsson och Rickard Malmström, kommunalråd (MP)

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter